Komitet Obrony Robotników

41 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników

41 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników

23 września 1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników (KOR) – jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pierwszego za „żelazną kurtyną” niezależnego związku zawodowego.