Karta Polaka

Trzy poprawki do Ustawy o Karcie Polaka

Trzy poprawki do Ustawy o Karcie Polaka

Senat RP do ustawy o zmianie Ustawy o Karcie Polaka wprowadzili 3 poprawki. Jedna z nich skraca z 90 do 30 dni termin, w jakim właściwe organy mają obowiązek przedstawić informację czy wobec osoby wnoszącej o Kartę Polaka zachodzą okoliczności określone w ustawie, przemawiające za odmową przyznania karty.

Sejm RP znowelizował Kartę Polaka

Sejm RP znowelizował Kartę Polaka

Decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, ale wojewodowie – zakłada znowelizowana we wtorek wieczorem przez Sejm Karta Polaka.

Karta Polaka: Obywatelstwo RP i pomoc finansowa

Karta Polaka: Obywatelstwo RP i pomoc finansowa

W maju br. Sejm RP przyjął poprawki do Ustawy o Karcie Polaka. Dzięki zmianom posiadacz Karty Polaka może łatwiej otrzymać polskie obywatelstwo i uzyskać pomoc finansową. Poprawki wchodzą w życie 2 września.