Julia Mackiewicz

Soleczniki są znane w całej Europie

Soleczniki są znane w całej Europie

Soleczniki są coraz częściej wspominane na spotkaniach europejskich oraz w europejskiej prasie. To za sprawą Centrum Współpracy Młodzieży Europroject, które założyły siostry Edyta i Julia Mackiewicz.