Jubileusz 60-lecia

„60 lat jak jeden dzień”. Jubileusz „Syrokomlówki”

„60 lat jak jeden dzień”. Jubileusz „Syrokomlówki”

„Dzięki przekazywanym z pokolenia na pokolenie wartościom takim jak patriotyzm, uczciwość, odpowiedzialność za słowa i czyny szkoła nie jest jedynie miejscem zdobywania wiedzy, ale instytucją tętniącą życiem i kształtującą świadomość młodego pokolenia” – mówiła Danuta Silienė, dyrektor Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli podczas uroczystych obchodów 60-lecia szkoły, które odbyły się w czwartek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.