Jogailos akmuo Lenkija

Prezentacja książki Rimvydasa Valatki: Litwin zafascynowany Polską