Język polski na Litwie

Kaja Kojder: Dlaczego się rumienię, gdy mówicie, że będziecie obcować w łaźni

Kaja Kojder: Dlaczego się rumienię, gdy mówicie, że będziecie obcować w łaźni

Dla Polaków z Polski przyjazd do Wilna jest niezwykłym doświadczeniem ‒ przyjeżdżają do obcego w końcu kraju, a nadal mogą się posługiwać swoim ojczystym językiem w zaskakująco wielu miejscach: w sklepie, w urzędzie, w szpitalu, nie wspominając już nawet o imprezach, koncertach, wernisażach w Instytucie Polskim czy Domu Kultury Polskiej.