Jarosław Wołkonowski

Prof. Wołkonowski: Filia UwB w Wilnie przeżywa złe czasy

Prof. Wołkonowski: Filia UwB w Wilnie przeżywa złe czasy

Uczelnia, która ma kształcić przyszłe elity społeczności polskiej na Litwie i jest ostatnim ogniwem łańcucha pod hasłem „nauka w języku ojczystym od przedszkola do uniwersytetu”, boryka się z poważnymi trudnościami – alarmuje pierwszy dziekan Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Jarosław Wołkonowski. W tym roku po raz pierwszy nie zebrano odpowiedniej liczby kandydatów na studia magisterskie, dyplom uczelni utrudnia kontynuowanie studiów na litewskich uniwersytetach, a dyplomy wydane absolwentom ostatniej promocji z powodu błędów technicznych nie zostały jeszcze uznane przez państwo litewskie. To tylko niektóre problemy, które wymienia Wołkonowski.

6 dzień tygodnia – 10.06.2017

6 dzień tygodnia – 10.06.2017

O tym, czy roczne orędzie prezydent Dalii Grybauskaitė było przykładem sprawnej publicystyki, czy rzeczywistym wskazaniem bolączek państwa, czy głowa państwa pojedzie na spotkanie z Donaldem Trumpem w Polsce w dniu Koronacji Króla Mendoga, na czym w przyszłości będą polegały stosunki pracy i jak zmienia się narracja historyczna Litwinów rozmawiali prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia – 28.01.2017

6 dzień tygodnia – 28.01.2017

O tym, jak się kończy podpisywanie paktów o nieagresji, jaki jest podział ról w AWPL-ZChR i czy można dawać klapsy dzieciom rozmawiali Renata Mieńkowska-Norkienė, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, Katarzyna Kuckiewicz, działaczka społeczna oraz Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.