Jarosław Wołkonowski

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Jarosław Wołkonowski

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Jarosław Wołkonowski

3 marca br. odbędzie się I tura wyborów samorządowych. Zapytaliśmy prof. Jarosława Wołkonowskiego, czy kwestie dotyczące mniejszości narodowych są częścią kampanii wyborczej.„W Wilnie mieszka 100 tysięcy Polaków, czyli połowa mieszkających na Litwie, i różne partie będą się ubiegać o ich głosy” – mówi historyk Jarosław Wołkonowski, którego zdaniem dotychczasowe głosowanie na jedną partię nie przyniosło zamierzonych skutków. „Czy możemy spodziewać się przełomu? Myślę, że tak” – dodaje naukowiec. Nagranie zostało wykonane w II poł. stycznia.

6 dzień tygodnia – 28.01.2017

6 dzień tygodnia – 28.01.2017

O tym, jak się kończy podpisywanie paktów o nieagresji, jaki jest podział ról w AWPL-ZChR i czy można dawać klapsy dzieciom rozmawiali Renata Mieńkowska-Norkienė, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, Katarzyna Kuckiewicz, działaczka społeczna oraz Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

Jarosław Wołkonowski: Czasy negatywnych stereotypów UwB ma już za sobą

Jarosław Wołkonowski: Czasy negatywnych stereotypów UwB ma już za sobą

„Strona litewska zobaczyła, że mimo, iż mamy studia w języku polskim, to jesteśmy taką samą uczelnią litewską jak i inne. Zaczynają rozumieć sens naszej misji – kształcimy obywateli Litwy” – mówi w rozmowie z zw.lt dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, który kończy właśnie swoją drugą kadencję. Od września stanowisko dziekana obejmie dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

Filia UwB pomyślnie przeszła akredytację

Filia UwB pomyślnie przeszła akredytację

Filia UwB, spośród 20 litewskich uczelni wyższych, pomyślnie przeszła ocenę i akredytację. Akredytacji nie przeszły takie uczelnie, jak: EHU, Akademia Biznesu i Zarządzania, Międzynarodowa Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Wileńskim czy Uniwersytet Szawelski.