Inspektor etyki dziennikarskiej

Inspektor Etyki: Skarga Cytackiej na zw.lt jest bezpodstawna

Inspektor Etyki: Skarga Cytackiej na zw.lt jest bezpodstawna

Krytyka osoby publicznej, jakakolwiek byłaby kąśliwa czy surowa, jest dozwolona. Ponadto, jak wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, w społeczeństwie demokratycznym instytucje władzy i jej przedstawiciele są poddawani stałemu badawczemu spojrzeniu. To odpowiedź Służby Inspektora Etyki Dziennikarskiej na skargę Renaty Cytackiej, która wnioskowała, że publikacja w portalu zw.lt narusza jej godność osobistą.