Innowacyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyjności firm