grupa ekspercka

Szczypiń: Ma zostać zaadaptowany podręcznik dla mniejszości polskiej na Litwie

Szczypiń: Ma zostać zaadaptowany podręcznik dla mniejszości polskiej na Litwie

„Rezultatem pracy grupy eksperckiej ma być przystosowany do realiów litewskich podręcznik do kształcenia polskich dzieci na Litwie” – powiedziała dziennikarzom Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która wczoraj podpisała polsko-litewską deklarację w sprawie współpracy w dziedzinie oświaty pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Rozwoju Edukacji w Republice Litewskiej.