Gražina Drėmaitė

Sejm odwołał Drėmaitė 

Sejm odwołał Drėmaitė 

Po zakończeniu kadencji, sejm odwołał we wtorek Gražinę Drėmaitė ze stanowiska przewodniczącej Państwowej Komisji Dziedzictwa Kulturowego.

Forum  Giedroycia:  Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne

Forum Giedroycia: Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne

W reakcji na zamieszanie wokół kwestii związanych z prawami mniejszości narodowych, a także w związku z demerche Akcji Wyborczej Polaków na Litwie podczas obchodów 13 stycznia Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia wydało specjalne oświadczenie zaadresowane do premiera Algirdasa Butkevičiusa, prezesa AWPL Waldemara Tomaszewskiego, lidera opozycji Andriusa Kubiliusa i ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa.