Gramatyczne poniedziałki z zw.lt

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Karocze”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Karocze”

W projekcie „Gramatyczne poniedziałki z zw.lt” wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. Dzisiejszym gościem jest Aneta Savelytė, studentka filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego, która omówi wyraz „karocze”.

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Marka”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Marka”

W rubryce programu „Gramatyczne poniedziałki” pod nazwą „Powrót do szkoły”, wspólnie z uczniami szkół Wilna i Wileńszczyzny omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe w szkole. Dzisiejszym gościem jest Urszula Ewa Żybort, uczennica Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, która omówi wyraz „marka”.

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Przeciwny”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Przeciwny”

W rubryce programu „Gramatyczne poniedziałki” pod nazwą „Powrót do szkoły”, wspólnie z uczniami szkół Wilna i Wileńszczyzny omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe w szkole. Dzisiejszym gościem jest Urszula Ewa Żybort, uczennica Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, która omówi wyraz „przeciwny”.

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: Rok i lata

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: Rok i lata

W projekcie „Gramatyczne poniedziałki z zw.lt” wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. Dzisiejszym gościem jest Jurinta Jackevičiūtė, studentka filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego, która omówi używanie wyrazów „rok” i „lata”.