Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Intensywne prace remontowe w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Intensywne prace remontowe w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Placówka bierze udział w projekcie „Remont Gimnazjum im. J. I. Kraszwskiego w Wilnie“, który jest współfinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz Samorząd miasta Wilna.