Gimnazjum im. Adama Mickiewicza

Reorganizacja po reorganizacji – czy GAM i Konarski zostaną długimi gimnazjami?

Reorganizacja po reorganizacji – czy GAM i Konarski zostaną długimi gimnazjami?

Głosami radnych Ruchu Liberałów i AWPL-ZCHR w stołecznej radzie zapadła decyzja o udzieleniu prawa do kompletowania klas 5-12 w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie w roku szkolnym 2017-2018. Polska frakcja zabiega także o przyznanie tej szkole, a także Szkole im. Szymona Konarskiego oraz Szkole im. Aleksandra Puszkina i Szkole w Fabianiszkach statusu długiego gimnazjum. Projekty tych uchwał zostały zaaprobowane w pierwszym czytaniu, co oznacza, że radni będą je omawiali podczas następnych posiedzeń.

Widowiskowy polonez Mickiewiczówki w sercu Wilna

Widowiskowy polonez Mickiewiczówki w sercu Wilna

Dziesiątki par sunące w rytmie poloneza po wileńskim placu Ratuszowym przyciągały oko przechodniów. Maturzyści 60. promocji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie najpierw sami zatańczyli ten tradycyjny polski taniec, a później zaprosili do niego swoich rodziców, nauczycieli i nawet przypadkowych widzów.