Giejsiszki

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach: Chcieliśmy, aby było bliżej rodziny

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach: Chcieliśmy, aby było bliżej rodziny

Rejon wileński w Giejsiszkach wybudował Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka, jednak obecnie nie pełni on swoich bezpośrednich funkcji, ponieważ są niespełnione wymogi wobec pomieszczeń. Taka sytuacja powstała w wyniku decyzji ministerstwa już w trakcie budowania placówki. Dzisiaj w Giejsiszkach odbyło się spotkanie ministra Linasa Kukuraitisa z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść.