Gen. Tadeusz Rozwadowski

Gen. Tadeusz Rozwadowski – główny strateg Bitwy Warszawskiej