Fundacja Wspierania Współpracy Litewsko-Polskiej im. Adama Mickiewicza