forum

Ruszyło forum BaltFish

Ruszyło forum BaltFish

Dzisiaj w Wilnie będzie obradowało regionalne forum BaltFish, skupiające osiem krajów członkowskich Unii Europejskiej położonych wokół Morza Bałtyckiego.