Ewelina Dobrowolska

E. Dobrowolska: Ministerstwo Sprawiedliwości zafundowało nam parodię demokracji

E. Dobrowolska: Ministerstwo Sprawiedliwości zafundowało nam parodię demokracji

Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy zainicjowało dyskusję w sprawie pisowni nielitewskich imion w dokumentach. Ankieta w tej sprawie prowadzona jest na portalu Delfi.lt. – To temat bardzo aktualny na Litwie, o czym świadczy również fakt, że mamy coraz więcej spraw w tym zakresie. Dyskusja na pewno jest potrzeba, wątpię jednak, by sposób, w jaki jest prowadzona, mógł przynieść jakiekolwiek rezultaty – mówi zw.lt Ewelina Dobrowolska, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

W stołecznym samorządzie o prawach mniejszości

W stołecznym samorządzie o prawach mniejszości

Przedstawiciele ONZ, OBWE, Departamentu Mniejszości Narodowych RL, naukowcy i działacze społeczni dyskutowali dzisiaj w ramach konferencji, poświęconej mniejszościom narodowym, którą zorganizowała Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR). Spotkanie odbyło się w Samorządzie Miasta Wilna.

Sąd zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania „w” w nazwisku

Sąd zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania „w” w nazwisku

10 kwietnia br. Sąd Dzielnicowy Miasta Wilna przyjął kolejne orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) zmienić nazwisko obywatelki Litwy, która wyszła za mąż za obywatela Polski, na „Wojewoda“ – informuje Europejska Fundacja Praw Człowieka. Wg oceny sądu, zakaz przyznania nazwiska „Wojewoda“ jest nieproporcjonalny w stosunku do niedogodności, których doznałaby wnioskodawczyni w związku z zakazem wydania jej aktu ślubu z przybranym przez nią nazwiskiem męża z literą „w“. Zakaz wpisania do Ewidencji przybranego nazwiska męża z literą „w“ stworzyłby również warunki do naruszenia zasad poszanowania życia prywatnego oraz rodzinnego, jak również prawa do imienia i nazwiska.