emerytury

Emerytury będą przynosić tylko listonosze

Emerytury będą przynosić tylko listonosze

Rząd postanowił zobowiązać wyłącznie spółkę Poczta Litewska do dostarczania emerytur mieszkańcom do domów. Decyzja zapadła nie zważając na krytykę Rady ds. Konkurencji. Poprawki do ustawy o ubezpieczeniu socjalnym, zgodnie z którymi świadczenia emerytalne dostarczałaby wyłącznie poczta, zaproponowało Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy. Proponowało ono jednak, aby projekt jeszcze udoskonalić.

Propozycja rządu: Drugi filar emerytalny bez składek Sodry

Propozycja rządu: Drugi filar emerytalny bez składek Sodry

Rząd proponuje przerwać odprowadzanie części składek Sodry w ramach drugiego filaru emerytur. Pracownicy chcący gromadzić środki w drugim filarze będą mogli płacić na ten cel 4 proc. wypłaty, a państwo w dalszym ciągu będzie dodawało 2 proc. średniego wynagrodzenia.