Emerytura

Sonda: Mieszkańcy Kowalczuk o emeryturze na Litwie

Sonda: Mieszkańcy Kowalczuk o emeryturze na Litwie

Od stycznia 2017 roku emerytury na Litwie wzrosły średnio o 20 euro. Zapytaliśmy mieszkańców Kowalczuk, jak oceniają podwyżkę emerytur litewskich? Ile potrzebują pieniędzy, by żyć godnie na emeryturze?

Rząd RL: Nie dla większej emerytury dla księży

Rząd RL: Nie dla większej emerytury dla księży

Rząd Litwy nie zgadza się na zwiększenie emerytur dla duchownych. Początkowo Sejm zaaprobował wniosek grupy posłów w sprawie zwiększenia świadczeń dla osób duchownych na emeryturze lub z orzeczoną niepełnosprawnością.