Elżbieta Kuzborska

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Elżbieta Kuzborska-Pacha

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Elżbieta Kuzborska-Pacha

„Jako eksperci wyszliśmy z założenia, że język nie jest wszystkim w edukacji, ale bez języka wszystko w edukacji jest niczym. Oświata w języku mniejszości narodowej jest tak naprawdę gwarantem sukcesu integracji w ramach społeczeństwa obywatelskiego” – mówi dr Elżbieta Kuzborska- Pacha, prawniczka, autorka książki „Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich”, która w maju wzięła udział w międzynarodowym forum edukacji w Brukseli zorganizowanym przez specjalnego sprawozdawcę ONZ d.s. mniejszości. „Szczególnie ważne są pierwsze 6-8 lat edukacji – nauczanie przedszkolne i podstawowe, które powinny odbywać się w języku mniejszości, w szkole średniej zaleca się, aby większość przedmiotów była wykładana w języku ojczystym ucznia” – dodaje ekspert. „Większość badań międzynarodowych wskazuje na to, że dziecko nauczane w ojczystym języku ma większe szanse na sukces w szkole. Zmniejsza się prawdopodobieństwo powtarzania roku, przerwania edukacji, zwiększa poczucie własnej wartości. Przekłada się to też na lepsze wyniki w nauce. Dlatego państwo inwestując w oświatę w języku mniejszości, inwestuje długoterminowo” – podkreśla Elżbieta Kuzborska-Pacha.

Malewski: Problematyki mniejszości narodowych nie można zostawić tylko dla polityków

Malewski: Problematyki mniejszości narodowych nie można zostawić tylko dla polityków

Pod koniec listopada w Wilnie odbędzie się największa w regionie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prawom językowym mniejszości narodowych ”Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie”. O konferencji oraz prawach językowych mniejszości rozmawiamy z przewodniczącym Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie prof. Henrykiem Malewskim oraz sekretarzem naukowym SNPL Elżbietą Kuzborską.

Seminarium o niedyskryminacji: Człowiek uciskany jest zły i nieufny

Seminarium o niedyskryminacji: Człowiek uciskany jest zły i nieufny

Zasadę niedyskryminacji w kontekście równych możliwości rozumieją eksperci, po części urzędnicy i w ogóle jej nie pojmują politycy – zw.lt powiedziała dr Elżbieta Kuzborska w Instytucie Języka Litewskiego, gdzie odbyło się wczoraj (20 maja) zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i instytut seminarium na temat zagadnienia niedyskryminacji ze względu na narodowość, rasę i język.