Elvinas Jankevičius

Zmiany w opiece zdrowotnej więźniów

Zmiany w opiece zdrowotnej więźniów

Proponuje się, aby wszystkie osoby przebywające w więzieniu były ubezpieczone ze środków państwowych. Fundusz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje obecnie wyłącznie leki potrzebne do leczenia poważnych chorób zakaźnych.