eleminacje centralne

Zakończył się XXVII Konkurs Recytatorski Kresy 2018

Zakończył się XXVII Konkurs Recytatorski Kresy 2018

W auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie zakończyły się eliminacje centralne XXVII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza Kresy 2018. Organizatorem corocznego konkursu jest Macierz Szkolna. Zwycięzcami konkursu są: Julia Celestyna Turowska (kategoria I, Gimnazjum w Ejszyszkach), Hubert Niewierowicz (kategoria II, Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie), Łukasz Palkowski (kategoria III, Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie). Na Białostockich Spotkaniach „KRESY 2018” w Białymstoku w dn. 10-15 XII 2018 r. Litwę reprezentować będą Łukasz Palkowski i Tomasz Matujza. We wszystkich szczeblach Konkursu Recytatorskiego „KRESY 2018”
odbywających się na Litwie udział wzięło 970 recytatorów. Pełna lista zwycięzców znajduje się poniżej.