Egzamin

34 maturzystów w Polsce będzie zdawało język litewski

34 maturzystów w Polsce będzie zdawało język litewski

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w piątek do egzaminów pisemnych z języków narodowych – białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.