edukacja seksualna

1000 nauczycieli może nauczać edukacji seksualnej w szkołach

1000 nauczycieli może nauczać edukacji seksualnej w szkołach

Wiceminister oświaty Gražvydas Kazakevičius oświadczył, że 1000 pedagogów mają odpowiednie kwalifikacje do nauczania edukacji seksualnej w szkołach. Nauczyciele zostali przeszkoleni według obowiązującego od września 2017 r. nowego programu zdrowia i edukacji seksualnej.