Dzieci

„Wilno dla dzieci”: Samorząd chce wzmocnić prawa najmłodszych wilnian

„Wilno dla dzieci”: Samorząd chce wzmocnić prawa najmłodszych wilnian

Stołeczny samorząd podpisze memorandum z UNICEF w sprawie uzgodnienia wzmocnienia praw dzieci w Wilnie i poprawy ich jakości życia. Memorandum zostanie podpisane 20 listopada z okazji 30. rocznicy ustalenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Współpraca miasta z UNICEF pozwoli dzieciom uczestniczyć w procesie decyzyjnym, który jest dla nich ważny, projektując i rozwijając przestrzeń i usługi dla dzieci.