działania dyskryminające

AWPL-ZChR do konserwatystów: To działania dyskryminacyjne

AWPL-ZChR do konserwatystów: To działania dyskryminacyjne

Przedstawiciele AWPL-ZChR w Sejmie twierdzą, że projekt grupy posłów konserwatystów, który zakłada, że od 2023 r. w szkołach mniejszości narodowych nauczanie nie mniej niż 60 procent przedmiotów odbywałoby się w języku litewskim, uderza w prawa mniejszości narodowych.