Dyplomacja cyfrowa

Dyplomacja cyfrowa: Polska na 12 miejscu, Litwa na 32