Dom dziecka

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach: Chcieliśmy, aby było bliżej rodziny

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach: Chcieliśmy, aby było bliżej rodziny

Rejon wileński w Giejsiszkach wybudował Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka, jednak obecnie nie pełni on swoich bezpośrednich funkcji, ponieważ są niespełnione wymogi wobec pomieszczeń. Taka sytuacja powstała w wyniku decyzji ministerstwa już w trakcie budowania placówki. Dzisiaj w Giejsiszkach odbyło się spotkanie ministra Linasa Kukuraitisa z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść.

W rejonie wileńskim – niedziałający dom dziecka za 3,5 mln euro

W rejonie wileńskim – niedziałający dom dziecka za 3,5 mln euro

Pomimo skarg, że w systemie ochrony socjalnej brakuje funduszy na ochronę praw dzieci, Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy znalazło pieniądze na wsparcie wątpliwych projektów – pisze portal delfi.lt. Resort przeznaczył 100 tys. euro wsparcia dla domu dziecka w Giejsiszkach w rejonie wileńskim, który obecnie nie pełni swoich bezpośrednich funkcji.