dokument tożsamości

Od dziś alkohol tylko z dokumentem tożsamości

Przy zakupie alkoholu będzie wymagany dokument tożsamości

Przy zakupie alkoholu będzie wymagany dokument tożsamości

W belgijskich dokumentach Litwinów miejsce urodzenia to Związek Radziecki

W belgijskich dokumentach Litwinów miejsce urodzenia to Związek Radziecki

Awaria usunięta, kolejki pozostały

Awaria usunięta, kolejki pozostały