dofinansowanie

442 mln euro na dofinansowanie Rail Baltica

442 mln euro na dofinansowanie Rail Baltica

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) i wspólna spółka państw bałtyckich RB Rail podpisały we wtorek umowę o dofinansowanie pierwszego etapu projektu Rail Baltica. Wartość umowy opiewa na sumę 442 mln euro.