dochód rodziny

Świadczenia na dzieci nie będą wliczane do dochodu rodziny

Świadczenia na dzieci nie będą wliczane do dochodu rodziny

Większość rodzin niskouposażonych już niedługo będzie mogła ubiegać się o wyznaczane przez samorząd pieniężne świadczenie socjalne.
Dziś Sejm zatwierdził odpowiednie poprawki do Ustawy o pieniężnych świadczeniach socjalnych dla niskouposażonych mieszkańców.