Diana Dominienė

Afera MG Baltic. Przesłuchano Dominienė

Afera MG Baltic. Przesłuchano Dominienė

Służba do badań specjalnych przeprowadziła dzisiaj rewizje w biurze i domu Diany Dominienė, szefowej litewskiego oddziału spółki Bertona Holdings Limited, która jest własnością największego akcjonariusza Vilniaus Prekyba Nerijusa Naumavičiusa.