Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa

Montvydaitė: Chcemy pomóc Litwinom pozbyć się stereotypów

Montvydaitė: Chcemy pomóc Litwinom pozbyć się stereotypów

Od 1 lipca br. na Litwie działa Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. O powołaniu tej instytucji zdecydował w listopadzie 2014 roku Komitet Strategiczny Rządu Litwy. Podobna instytucja – Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa (zajmujący się również opieką nad litewską diasporą) – działała do 2010 roku.