Dariusz Litwinowicz

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Dariusz Litwinowicz

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Dariusz Litwinowicz

3 marca odbędzie się I tura wyborów samorządowych. Zapytaliśmy polskiego działacza społecznego na Litwie Dariusza Litwinowicza, czy mniejszości narodowe są widoczne w partiach ogólnolitewskich i ogólnie w kampanii wyborczej. „Sytuacja jest bardzo dwuznaczna. Bo z jednej strony wybory prezydenckie, które będą tuż po, zabierają więcej tematów w sprawach mniejszości. W samorządowych tego prawie nie widać i nie słychać. Przynajmniej nie tak, jakbyśmy chcieli” – powiedział społecznik.