Darius Pocevičius

Darius Pocevičius: Moje Wilno to…

Darius Pocevičius: Moje Wilno to…

Każdy chyba postrzega Wilno przez pryzmat własnych doświadczeń, wspomnień, nastrojów. O szczególnym miejscu w Wilnie w czwartej części projektu „Moje Wilno to…” opowiada znawca Wilna, społeczny aktywista, autor książki „100 reliktów Wilna” Darius Pocevičius. Miejsce, które kiedyś znajdowało się na pograniczu miasta, a obecnie leży w sercu Wilna. W projekcie „Moje Wilno to…” wilnianie różnych narodowości pokazują nam swoje miasto – jeden ulubiony zakątek, który sprawia, że przyjaźń ze stolicą jest tak bliska, osobista i nieoczywista.