Niepodległa

Czesław Okińczyc

Odpowiedź Renaty Cytackiej na tekst Czesława Okińczyca

Odpowiedź Renaty Cytackiej na tekst Czesława Okińczyca

W związku z opinią Czesława Okińczyca pt. „Cytacka straciła okazję, żeby siedzieć cicho” opublikowaną 25 lutego na portalu zw.lt, otrzymaliśmy od Renaty Cytackiej prośbę opublikowania sprostowania. Tekst przysłany przez panią Cytacką nie spełnia kryteriów sprostowania, które przewiduje art 15 Ustawy o informowaniu publicznym i art 49 Ustawy o wyborach rad samorządowych, gdyż w zasadzie nie odnosi się do artykułu Czesława Okińczyca. Jednak portal zw.lt zawsze był za pluralizmem opinii, dlatego mimo to podjęliśmy decyzję opublikowania tego tekstu.

Czesław Okińczyc prezesem Litewskiej Federacji Golfa

Czesław Okińczyc prezesem Litewskiej Federacji Golfa

Podczas posiedzenia członków Litewskiej Federacji Golfa (LFG) jednogłośnie został wybrany nowy prezes federacji. Został nim sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego, adwokat Czesław Okińczyc. Golf dla nowego prezesa nie jest obcy, Czesław Okińczyc był już zaangażowany w działalność LFG, od kilku lat jest honorowym ambasadorem litewskiego golfa oraz aktywnie przyczynia się do promocji golfa. Jest zapalonym golfistą oraz entuzjastą tej olimpijskiej dyscypliny sportu.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Zbigniew Balcewicz i Czesław Okińczyc

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Zbigniew Balcewicz i Czesław Okińczyc

11 marca 1990 roku Litewska Rada Najwyższa podpisała Akt Odrodzenia Państwa Litewskiego. Litwa była pierwszą republiką radziecką, która proklamowała niepodległość. Wśród sygnatariuszy było czterech Polaków. O atmosferze tamtych dni, sytuacji Polaków na Litwie przed blisko 28 laty i dzisiaj oraz o tym, jakie miejsce powinna zająć polska społeczność na Litwie w kolejnym stuleciu niepodległości rozmawiamy z dwoma sygnatariuszami – Zbigniewem Balcewiczem i Czesławem Okińczycem.

Czesław Okińczyc został wybrany do Rady Uniwersytetu Wileńskiego

Czesław Okińczyc został wybrany do Rady Uniwersytetu Wileńskiego

W dniach 25-26 kwietnia odbyły się wybory do Rady Uniwersytetu Wileńskiego. W wyborach zewnętrznego członka Rady, reprezentującego dziedzinę rozwoju systemów prawnych, społecznych, ekonomicznych, finansowych i administracyjnych, został wybrany polityk, dyplomata, prawnik oraz sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc.