cmentarz

Anna Sylwia Czyż: Cmentarz to miejsce, które cały czas żyje

Anna Sylwia Czyż: Cmentarz to miejsce, które cały czas żyje

Cmentarz na Rossie wbrew pozorom jest nieźle zachowany, to jest taki stan 3+ – oceniła w rozmowie z zw.lt koordynatorka projektu „Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania Inwentaryzacyjne” Anna Sylwia Czyż z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Projekt został ukończony w marcu br. Badania były prowadzone w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez uczelnie i instytucje z Polski i Litwy. Stronę polską reprezentował Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspierany przez Polską Akademię Nauk. Partnerami po stronie litewskiej był Uniwersytet Edukologiczny oraz Ministerstwo Kultury.