Centrum Młodzieży Europroject

Soleczniki będą reprezentowały Litwę w Strasburgu

Soleczniki będą reprezentowały Litwę w Strasburgu

Julia Mackiewicz, nowo wybrana radna rejonu solecznickiego oraz prezes organizacji młodzieżowej Centrum Młodzieży Europroject, będzie reprezentowała Litwę na Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, który odbędzie się w dniach 23-27 marca w Strasburgu.