Bogusław Grużewski

Grużewski: Litwa nie musi się zamykać na migrantów

Grużewski: Litwa nie musi się zamykać na migrantów

Do 2050 roku na Litwie będzie mieszkało 3 mln mieszkańców, co prawda jest jeden warunek – nasz kraj powinien się otworzyć na migrantów – uważa dyrektor Litewskiego Instytutu Rynku Pracy, prof. Bogusław Grużewski.

Grużewski: W naszym kraju została zatracona wartość osoby ludzkiej

Grużewski: W naszym kraju została zatracona wartość osoby ludzkiej

„Nie mamy normalnego dialogu społecznego. Ludzie to wiedzą, młodzież również czuje i reaguje odpowiednio – emigrując. Zatracona została wartość osoby ludzkiej, wartość obywatela. Rozwiązania polityczne ostatnich 10 lat są efektywne ekonomicznie – dlatego widzimy, że gospodarka się wzmacnia, są wysokie dochody firm, dużo się zarabia, ale w gruncie rzeczy nie zarabia się dla ludzi. Litwa po kryzysie dość szybko ustabilizowała swój budżet, ale co z tego, jeżeli stracił obywatel, jeżeli spadł poziom życia” – mówi prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Badań Rynku Pracy przy Litewskim Centrum Badań Socjalnych, doradca premiera.

Grużewski i Ludkowski doradcami premiera

Grużewski i Ludkowski doradcami premiera

Wieloletni dyrektor Instytutu Badań Socjalnych i Pracy, doktor nauk prof. Bogusław Grużewski będzie doradzał premierowi Sauliusowi Skvernelisowi w kwestiach rynkowych, zmniejszania ubóstwa i rozpiętości społecznej, polityki prorodzinnej i demografii. Doradcą społecznym jako ekspert do spraw mniejszości narodowych został dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski.