Białorusini

Mniejszości narodowe a 11 marca: Białorusini

Mniejszości narodowe a 11 marca: Białorusini

Z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości życzenia składa prezes Białoruskiego Towarzystwa Kultury na Litwie Aliaksandr Adamkovich. W naszym kraju mieszkają przedstawiciele 154 narodowości. Białorusini są trzecią co do wielkości mniejszością narodową na Litwie. Białorusini stanowią 1,2 proc. mieszkańców Litwy.