bezpieczeństwo narodowe

Sprawozdanie VSD: Przyznanie „wyjątkowych praw” Polakom byłoby na rękę Rosji?

Sprawozdanie VSD: Przyznanie „wyjątkowych praw” Polakom byłoby na rękę Rosji?

„Gdyby społeczności polskiej zostały przyznane wyjątkowe prawa, dałoby to pretekst dla Rosji i jej grup wpływów do żądania tych samych praw i w końcu wyjątkowego statusu dla społeczności rosyjskich we wszystkich krajach bałtyckich” – to jedna z tez przedstawionych w sprawozdaniu Departamentu Bezpieczeństwa Państwa i Drugiego Departamentu Służb Operacyjnych Ministerstwa Ochrony Kraju na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Jako największe zagrożenia dla Litwy w sprawozdaniu są wymieniane polityka zagraniczna Rosji, zależność Białorusi od Rosji, kwestie energetyczne i gospodarcze, propaganda, próby eskalowania waśni narodowościowych z wykorzystaniem wspólnot narodowych.

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

W Wilnie rozpoczęła się konferencja „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ciągu trzech dni przedstawiciele ośrodków akademickich z Litwy i Polski będą dyskutowali o roli mniejszości narodowych w kontekście bezpieczeństwa narodowego w różnych odsłonach – politycznej, gospodarczej, historycznej, socjalnej, kulturowej.