Babara Jundo-Kaliszewska

Babara Jundo-Kaliszewska w PKD:  Próba autonomii nie działa się w próżni

Babara Jundo-Kaliszewska w PKD: Próba autonomii nie działa się w próżni

Polska autonomia i konflikt między polskim a litewskim ruchem narodowym na Litwie na przełomie lat 80 i 90- tych nadal wzbudza wiele emocji. Właśnie tym zagadnieniom jest poświęcona książka „Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie” Barbary Jundo-Kaliszewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, której prezentacja odbyła się w piątek (15 marca) w DKP w ramach cyklicznych spotkań Polskiego Klubu Dyskusyjnego. Gościem specjalnym był prof. Alfredas Bumblauskas. Spotkanie moderowała dr Barbara Stankiewicz.