Awiżenie

Nowe boiska w rejonie wileńskim

Nowe boiska w rejonie wileńskim

W celu stworzenia możliwości uprawiania sportu w rejonie wileńskim z powodzeniem są realizowane projekty infrastruktury sportowej, obejmujące urządzenie 6 boisk sportowych. Dzieci, młodzież i aktywni mieszkańcy Zujun, Niemenczyna, Bezdan, Skojdziszek, Rakańc i Awiżeń wkrótce będą mogli korzystać z nowo urządzonych boisk sportowych, tym samym poprawiając jakość życia, organizując zajętość i treściwy czas wolny.