Anna Schmidt-Rodziewicz

Polscy posłowie odwiedzili szkoły w Wilnie

Polscy posłowie odwiedzili szkoły w Wilnie

W poniedziałek Komisja Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP odwiedziła trzy wileńskie szkoły – Szkołę im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum im. Joachima Lelewela. Rozmawiano o bieżącej sytuacji oświaty polskiej na Litwie, która, jak powiedziała przewodnicząca delegacji Anna Schmidt-Rodziewicz, niepokoi władze Polski i jest ich zdaniem niesatysfakcjonująca.