Aneta Savelytė

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Karocze”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Karocze”

W projekcie „Gramatyczne poniedziałki z zw.lt” wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. Dzisiejszym gościem jest Aneta Savelytė, studentka filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego, która omówi wyraz „karocze”.