Analiza i ocena potrzeb kulturowych uczniów Litwy Południowo-Wschodniej