Ambasada USA w Wilnie

Goście z Ambasady USA w Gimnazjum Lelewela

Wiec pod Ambasadą USA: „Jesteśmy zmuszeni prosić o pomoc duże państwo”

Wiec pod Ambasadą USA: „Jesteśmy zmuszeni prosić o pomoc duże państwo”