Alvydas Nikžentaitis

Alvydas Nikžentaitis: Nadal pozostaje wiele paraleli pomiędzy powstaniem 1863 r. a teraźniejszością

Listy Miłosza i Giedroycia: Nie brakuje litewskich wątków

Listy Miłosza i Giedroycia: Nie brakuje litewskich wątków

Nikžentaitis odznaczony przez Sejm Litwy

Nikžentaitis odznaczony przez Sejm Litwy

Forum im. Giedroycia chce rozwijać ukraińskie projekty

Forum im. Giedroycia chce rozwijać ukraińskie projekty

Nikžentaitis: Złe stosunki polsko-litewskie pogarszały sytuację polskiej mniejszości

Nikžentaitis: Złe stosunki polsko-litewskie pogarszały sytuację polskiej mniejszości

Wołkanowski i Nikžentaitis w PKD: Mówimy o koktajlu wielokulturowym, ale go nie spożywamy

Wołkanowski i Nikžentaitis w PKD: Mówimy o koktajlu wielokulturowym, ale go nie spożywamy

Spotkanie w PKD: Kto się zaopiekuje polską spuścizną Wilna?

Spotkanie w PKD: Kto się zaopiekuje polską spuścizną Wilna?

Nikžentaitis: Słowa Dudy napawają optymizmem

Stosunki polsko-litewskie świadczą o impotencji politycznej

Alvydas Nikžentaitis: Społeczeństwa nacjonalistyczne nie mają przyszłości w tym świecie

Alvydas Nikžentaitis: Społeczeństwa nacjonalistyczne nie mają przyszłości w tym świecie

Forum  Giedroycia:  Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne

Forum Giedroycia: Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne